• Bedrijfsartsen

  Wij werken met geregistreerde bedrijfsartsen, die uiterst zorgvuldig zijn geselecteerd. Onze bedrijfsartsen werken volgens onze kwaliteitseisen en zijn in vaste dienst.

  Meer info
 • Arbeidsdeskundigen

  Wij hebben een unieke visie ontwikkeld, waarbij wij de vroegtijdige inzet van een vaste arbeidsdeskundige van toegevoegde waarde achten.

  Meer info
 • Bedrijfsartsen in company

  Active Health Bedrijfsartsen Plus biedt de mogelijk van het ‘leveren’ van een bedrijfsarts In-company. Afhankelijk van uw wensen en grootte van uw bedrijf betekent dit dat u de beschikking heeft over een vaste bedrijfsarts voor één of meer dagdelen per week op uw locatie.

  Meer info
 • Verzekeringsartsen

  Het borgen van de WvP en optimale UWV Assurance blijft, zeker met de veranderende wet- en regelgeving, een belangrijk punt om loonsancties te voorkomen. Naast de inzet van de bedrijfsarts op basis van de STECR richtlijnen, kunnen wij bij dreigend langdurig verzuim onze verzekeringsarts inzetten.

  Meer info
 • Bezwaar en beroep

  Beslissingen van het UWV kunnen bedrijven financieel fors benadelen. Voorbeelden zijn een loonsanctie van een jaar voor een langdurig arbeidsongeschikte medewerker of een WIA beoordeling waardoor uw premie aanzienlijk wordt verhoogd.

  Meer info

Duurzame inzetbaarheid – ESF gesubsidieerd project

In het kader van de regeling ESF 2014-2020 Duurzame Inzetbaarheid heeft Active Health Bedrijfsartsen Plus voor het Project Duurzaam Inzetbaar een subsidie toegekend gekregen.

Het Project Duurzaam Inzetbaar heeft tot doel het reeds ingezette duurzaamheidsbeleid verder invulling te geven, en om vast te stellen in hoeverre er reeds meetbare effecten zijn. Hiervoor wordt een Preventief Medisch Onderzoek opgezet. Op basis hiervan kan eventueel al worden bijgestuurd, en worden geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen. Het uit te voeren Preventief Medisch Onderzoek dient ter verdere objectivering. Aandachtspunt ligt op verdere bewustwording en mogelijke aanpassingen van de organisatie en van het werk. De resultaten van dit deel van het onderzoek worden verwerkt tot een managementsysteem waarbij continue PDCA cycli moeten leiden tot doorontwikkeling van het beleid.

eu-embleem_esf