• Bedrijfsartsen

  Wij werken met geregistreerde bedrijfsartsen, die uiterst zorgvuldig zijn geselecteerd. Onze bedrijfsartsen werken volgens onze kwaliteitseisen en zijn in vaste dienst.

  Meer info
 • Arbeidsdeskundigen

  Wij hebben een unieke visie ontwikkeld, waarbij wij de vroegtijdige inzet van een vaste arbeidsdeskundige van toegevoegde waarde achten.

  Meer info
 • Bedrijfsartsen in company

  Active Health Bedrijfsartsen Plus biedt de mogelijk van het ‘leveren’ van een bedrijfsarts In-company. Afhankelijk van uw wensen en grootte van uw bedrijf betekent dit dat u de beschikking heeft over een vaste bedrijfsarts voor één of meer dagdelen per week op uw locatie.

  Meer info
 • Verzekeringsartsen

  Het borgen van de WvP en optimale UWV Assurance blijft, zeker met de veranderende wet- en regelgeving, een belangrijk punt om loonsancties te voorkomen. Naast de inzet van de bedrijfsarts op basis van de STECR richtlijnen, kunnen wij bij dreigend langdurig verzuim onze verzekeringsarts inzetten.

  Meer info
 • Bezwaar en beroep

  Beslissingen van het UWV kunnen bedrijven financieel fors benadelen. Voorbeelden zijn een loonsanctie van een jaar voor een langdurig arbeidsongeschikte medewerker of een WIA beoordeling waardoor uw premie aanzienlijk wordt verhoogd.

  Meer info

Verzekeringsgeneeskundige expertise

In geval van een claimbeoordeling of second opinion biedt de expertise van onze verzekeringsartsen uitkomst. Zij zijn als geen ander in staat om het voor de arbeidsongeschiktheidswetgeving essentiële onderscheid te maken tussen beperkingen als gevolg van ziekte/gebrek versus beperkingen als gevolg van gedrag en overbelasting in de sociale context.

In het laatste geval betreft het inzetbaarheidsproblematiek, die buiten de claimbeoordeling valt maar waar onze verzekeringsartsen u kunnen voorzien van een duidelijk advies over effectieve interventies. Uitgangspunt daarbij is, demedicaliseren en de cliënt faciliteren in het pakken van de zelfregie op zijn gezondheid en inzetbaarheid.